187/16 Novela zákona o nemocenském pojištění; T: 19.10.2016

V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Účelem návrhu je zejména poskytnout nemocensky pojištěné osobě přiměřenou náhradu za ztrátu příjmu z výdělečné činnosti, která musela být z důvodu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče ošetřované osobě přerušena, a to formou dávky nemocenského pojištění. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče a povinnost zařadit zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/