187/15 Plán rekonstrukce objektů, v působnosti článku 5 směrnice o energetické účinnosti; T: 28.9.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v návaznosti na předchozí materiály vztahující se k článku 5 směrnice, ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty připravilo materiál, který představuje investiční plán rekonstrukce objektů ve vlastnictví ústředních institucí podle pravidel uvedených v čl. 5 směrnice. Součástí materiálu jsou seznamy objektů zařazených do databáze dle článku 5 směrnice, seznam budov s energeticky vztažnou plochou nad 250 m2 neplnící požadavky na energetickou náročnost podle § 7 zákona a v neposlední řadě seznam povinných institucí k závazku dle článku 5 směrnice a jejich plán renovací s vyčíslením předpokládaných úspor spotřeby energií.

Finanční náročnost realizace projektů byla sestavena na základě poskytnutých informací v průběhu sběru dat v období duben – srpen 2015. Jedná se o predikce na základě dosavadních zkušeností dotčených rezortů. Zároveň s plánem jsou zhodnocena i rizika, které mohou ovlivnit počet reálně uskutečněných projektů renovací budov ústředních institucí a tím způsobit nenaplnění cíle podle článku 5 směrnice.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/