187/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách; T:14.11.2014

Do meziresortního připomínkového řízení se předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Cílem tohoto návrhu je zejména implementace unijního práva, konkrétně transpozice směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a částečná oprava transpozice směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic.

Vedle uvedeného implementačního cíle obsahuje návrh i část úpravy nenavázané na unijní právo – zde se jedná zejména o změny zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Související soubory

/jak-na-