187/10 Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010; T: 18.8.2010

Novelizace ustanovení §15 odst. 4 umožňuje Pozemkovému fondu České Republiky poskytovat finanční prostředky obecně na pozemkové úpravy, bez jakéhokoliv omezení (v původním znění zákona bylo možné prostředky použít pouze na upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením).

Tato skutečnost vyvolává potřebu zvýšení rozpočtu na rok 2010 v položce Ostatní výdaje – pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením z 350 mil. Kč na 400 mil. Kč. Rovněž je nutné při posuzování celkové finanční bilance k 31. 12. 2010 zohlednit vázané finanční prostředky na pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením a na ostatní pozemkové úpravy ve výši cca 1,750 mld. Kč (bude čerpáno průběžně v následujících letech).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/