187/23 Návrh vyhl. k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry;T:30.10.2023

Návrh vyhlášky upravuje žádost o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru a oznámení vztahující se na změny povolení či další skutečnosti související se správou nevýkonného úvěru a informační povinnost týkající se převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30.10. 2023.