187/21 Novela vyhl. č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy; T:10.12.2021

Novela vyhl. č. 376/2006 Sb., navazuje na poslední novelu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, která do vnitrostátního právního řádu transponuje směrnici EP a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. Řádnou implementaci unijních předpisů tzv. technického pilíře čtvrtého železničního balíčku do vnitrostátního právního řádu České republiky nelze provést pouze úpravou zákona o dráhách, nýbrž je nutno ji dotvořit úpravou příslušných prováděcích předpisů. Cílem navrhovaných úprav prováděcího právního předpisu je výhradně plnění legislativních závazků, plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unii.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/