186/15 Návrh na doplnění Řídícího výboru pro přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele Systému elektronického mýta;T: 28.9.2015

Na základě usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015 byl zahájen proces přípravy výběru nového poskytovatele služeb souvisejících s provozem stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016. Součástí tohoto procesu je zajištění dohledu a kontroly několika organizačně-řídících a odborných subjektů, které se velkou měrou podílejí na naplňování Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016, který byl schválen usnesením vády České republiky č. 282 ze dne 15. dubna 2015, a současně se podílejí na naplňování Základních parametrů zadávací dokumentace pro přípravu zadávacího řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016, který byl schválen výše uvedeným usnesením vlády České republiky. Vyjma Projektového týmu pro přípravu Systému elektronického mýta po roce 2016, který je plně v gesci Ministerstva dopravy, je nedílnou součástí naplňování výše uvedených koncepčních materiálů také Řídící výbor pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016 „Řídící výbor“.

Související soubory

/jak-na-