186/14 Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán; T:31.10.2014

Na základě ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., § 30, odst. 1 písm. a), b) a c) o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen atomový zákon) ministr průmyslu a obchodu na návrh Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen SÚRAO) předkládá ke schválení vládě České republiky Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán.

Plán činnosti SÚRAO na rok 2015, tříletý plán a dlouhodobý plán zohledňuje poslání Správy, požadavky atomového zákona a ostatních právních předpisů. Roční plán činnosti je rozdělen do dílčích kapitol podle charakteru příslušných činností a jejich nákladového členění.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/