186/10 NV, kterou se mění vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území; T: 25.8.2010

Důvodem předložení navrhované právní úpravy je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2009 a první poloviny roku 2010.

Jedná se o změny průměrné ceny zemědělských pozemků realizované na základě výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků. Obnovou katastrálních operátů a tvorbou digitalizovaných katastrálních map dochází k upřesňování výměr BPEJ v pozemkových parcelách (72 případů). Katastrálních území s evidovaným BPEJ bylo k 31. 12. 2009 celkem 12 717 a výměra BPEJ v pozemkových parcelách byla celkem 4 088 031 ha.

 Ceny zemědělských pozemků mají vliv například na stanovení výše daně z pozemků, na stanovení výše ročního nájemného za pozemky náležející do zemědělského půdního fondu v případech, kdy se vlastník a nájemce na jeho výši nedohodnou, a na stanovení kupní ceny při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/