186/08 Návrh státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014; T: 23.9.2008

Cíle kulturní politiky představují základní strategické záměry, vycházející z ekonomické, sociální a občanské roviny sektoru kultury, propojené s praktickou rolí státu jakožto tvůrce pravidel a poskytovatele podpory pro využívání kulturních hodnot vytvořených v minulosti a vytvářených v současnosti.

Dokument Státní kulturní politika doplňují přílohy, obsahující přehled působnosti MK a dalších orgánů veřejné správy, jakož i přehled doposud přijatých koncepčních dokumentů v rezortu a stručné vyhodnocení jejich plnění.

Důležitým předpokladem splnění cílů je nastolení vyšší formy součinnosti MK s ostatními rezorty. Proto se navrhuje uložit dotčeným ministrům spolupráci při plnění konkrétních úkolů/opatření. Vláda se rovněž žádá, aby ke spolupráci přizvala i orgány samosprávy krajské i obecní.

 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/