186/23 Novela vyhl. č. 2/2015 Sb., o stanovení kritérií a náležitostí pro  lázeňskou léčebně rehabilitační péči;T:27.10.2023

Navrhovaná změna se týká doplnění dvou lázeňských míst v několika indikačních skupinách. Konkrétně se jedná o Mariánské Lázně a Dubí. Obě lázeňská místa splňují podmínky pro využití stávajících přírodních léčivých zdrojů pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. K tomu, aby bylo poskytování zdravotních služeb, při nichž se budou využívat výše uvedené zdroje, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nutná navrhovaná legislativní úprava.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27.10. 2023.