185/16 NV o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy; T: 12.10.2016

V návaznosti na omezení drážní dopravy na základě plánovaných omezení podle § 23b byl novelou zákona o dráhách vytvořen kompenzační mechanismus ve vztahu k povinnosti dopravců provozujících veřejnou osobní dopravu zajistit v případě výluky náhradní, primárně autobusovou, dopravu. Novela obsahuje základní postup pro určení výše kompenzace, aby nedošlo k překompenzaci a případnému poskytnutí nedovolené veřejné podpory v rozporu s předpisy unijního práva.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/