185/14 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015; T: 30.10.2014

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen „Koncepce“) je předkládána v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen koncepční dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni (dále jen „Základní směry“), a spočívá rovněž na platných mezinárodních závazcích České republiky (dále jen „ČR“).

Koncepce rozvádí teze zakotvené v Základních směrech a má za cíl definovat mantinely vládní politiky boje s korupcí, zejména stanovit účinné nástroje, formulovat základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj s korupcí (dále jen „akční plány“) a vymezit jejich institucionální rámec.
Hlavním nástrojem v boji s korupcí pak mají být jednoleté akční plány. Proto je současně předkládán rovněž návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 (dále jen „Akční plán“), který obsahuje výčet jednotlivých legislativních i nelegislativních protikorupčních opatření.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/