185/11 NV o personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti, T: 1.9.2011

Hlavním cílem vyhlášky je snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení, držitelů osvědčení fyzické osoby a držitelů dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Za tímto účelem vyhláška redukuje množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního řízení, oproti stávající úpravě modifikuje vzor žádosti fyzické osoby, vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby, vzor žádosti o doklad a vzor dotazníku a to tak, že snižuje počet vyžadovaných údajů a položek dotazníku. Dále se výrazně redukuje rozsah písemností předkládaných fyzickou osobou k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby a pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Vyhláška dále nově stanoví podrobnou úpravu způsobu a formy podání žádosti fyzické osoby a podání žádosti o doklad a zakotvuje pravidla oznamování změn údajů v nich a jejich přílohách uvedených.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/