185/10 NZ o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; T: 12.8.2010

V části koupání ve volné přírodě je tedy předkládaná novela plnou transpozicí evropského práva, v oblasti umělých koupališť zůstávají ustanovení zákona beze změn, byly pouze zakomponovány do novely tak, aby problematika koupání byla přehledná. Dále se nahrazuje schvalovací řízení při použití vody jiné jakosti než má voda pitná, voda teplá, voda z přírodního léčivého zdroje nebo voda bazénů umělých koupališť pro použití ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách pozitivní právní úpravou. Pozitivní právní úprava zrychlí možnost zahájit poskytování předmětné služby, které bylo vázáno na vydání rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice.

Výslovně se nově uvádí povinnost kontroly jakosti vody v bazénech provozovaných zdravotnickým zařízením nebo ústavem sociální péče; tato povinnost však již byla v zákoně obsažena, neboť režim kontroly vody jiné jakosti byl součástí rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V tomto smyslu tedy nejde o novou povinnost zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/