185/21 Návrh nař. vl. o max. částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce; T:10.12.2021

Cílem návrhu nařízení vlády je zvýšit maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, která nyní činí 13 600 Kč a zabránění nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, které mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce. Materiál je předkládán ve dvou variantách: zvýšení na 14 200 Kč a 14 600 Kč.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/