185/20 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení; T:19.11.2020

Nárok na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpoře a jeho výše jsou závislé na výši rozhodného příjmu a na výši nákladů na bydlení. Náklady na bydlení se porovnávají s normativními náklady na bydlení danými zákonem. Vzhledem k tomu, že výše nákladů na bydlení se průběhem času mění, je vláda v § 28 zákona o státní sociální podpoře zmocněna stanovit nařízením vlády vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince téhož roku výši nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 11. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/