184/16 NV-dopravní řád drah; T: 12.10.2016

Na základě novely zákona o dráhách, která zavedla tzv. výstražné zařízení pro přechod kolejí (§ 4a odst. 3 zákona) a stanovila zmocnění pro úpravu prováděcím předpisem, jsou v novele vyhlášky nově upravena pravidla pro činnost tohoto zařízení včetně základních opatření pro zajištění bezpečnosti za provozního i poruchového stavu zařízení. Nově se upravuje přednost vlaků při operativním řízení dopravy (při zpoždění) podle dovolené rychlosti vlaku tak, aby pomalejší vlak dále nezpožďoval vlak jedoucí rychleji. Návrh zajišťuje vypuštění ustanovení o tvorbě jízdního řádu, která jsou nově obsaženy v novele zákona o dráhách a sjednocení pravidel pro postupování jízdních řádů do celostátního informačního systému o jízdních řádech v oblasti silniční dopravy a v oblasti veřejné drážní osobní dopravy podle zmocnění, obsaženém v § 42 odst. 3 novelizovaného zákona o dráhách. Navržené úpravy z hlediska vzoru licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráze regionální přebírají předmětnou právní úpravu Evropské unie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/