184/15 NV o podmínkách ukládání odpadů na skládky; T: 30.9.2015

Nastavení legislativních požadavků, které využijí stávající nástroje zachycené v normách, a praktikované certifikačními orgány tak, aby bylo zřejmé, kdo a za jakých podmínek může odebírat vzorky odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů tak, aby bylo zaručeno, že odpad bude probíhat řádně v souladu s legislativou a příslušnou technickou normou.

Identifikace dotčených subjektů:

a) osoby provádějící odběr vzorků,

b) osoby zpracovávající základní popis odpadu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/