184/10 NV, kterou se mění vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek; T: 25.8.2010

S postupným rozšiřováním funkčnosti informačního systému datových schránek si praxe vyžádala doplnění textu v příloze č. 3 obsahujícího pozitivní výčet přípustných formátů datové zprávy, který se rozšiřuje o nové formáty kancelářského balíku programů MS Office a formát určený pro elektronickou výměnu dat (EDI).

Navrhovaná novela vyhlášky nemění principy stanovené vyhláškou v původním znění, a proto nebude mít oproti dosavadní praxi žádný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na další povinné subjekty podle zákona, navrhovaná změna pouze rozšiřuje seznam přípustných formátů datových zpráv, které vyžaduje praxe z důvodů rozšiřování funkčnosti informačního systému datových schránek.

Související soubory