184/23 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023-2027;T:19.10.2023

Dlouhodobý záměr ČR 2023–2027 je implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Součástí Dlouhodobého záměru ČR 2023–2027 jsou také stručné analýzy týkající se vzdělávací soustavy na základě předpokládaného demografického vývoje, potřeb škol a školských zařízení na republikové úrovni a výstupy z TA ČR – krajské kapacity.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19.10. 2023.