184/21 Novela vyhl. č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění; T:1.12.2021

V novele vyhlášky je třeba blíže specifikovat strukturu, formu a časový interval pro poskytování údajů o objemu PZLÚ uváděných na český trh v souladu s provedením § 39m odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dále návrh novely vyhlášky uvádí do souladu text vyhlášky s aktuálním znění zákona o veřejném zdravotním pojištění po provedených novelách, zejména je nutné upravit text vyhlášky v části páté – Zvláštní ustanovení o vysoce inovativních přípravcích.

Materiál je ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 12. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/