184/20 Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; T:9.11.2020

Návrhem zákona se zvyšuje přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 11. 2020.

/jak-na-