183/16 NV o Pravidlech trhu s plynem; T: 12.10.2016

Očekává se zlepšení sociálního a podnikatelského prostředí, a to zejména z důvodu:

· rozšíření možností, za nichž lze přistupovat k zásobníkům plynu a

· úpravy ustanovení, která v účinném znění nabízejí nejednoznačný nebo nepřesný výklad.

Návrh úpravy vyhlášky je koncipován tak, aby prostřednictvím tržních a transparentních mechanismů byla minimalizována finanční zátěž na straně účastníků trhu s plynem včetně konečných spotřebitelů.

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Návrh vyhlášky nemá dopad na životní prostředí.

Související soubory

/jak-na-