183/14 Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a vyhořelým jaderným palivem (VJP) v ČR; T:30.10.2014

Nejdůležitějším motivem pro provedení aktualizace koncepce je legislativní vývoj v EU doporučení MAAE a OECD/NEA. Přijatá směrnici Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem zavazuje členské státy EU 23. srpna 2015 oznámit Evropské komisi obsah jejich národního programu (tj. koncepce).

V předkládané novele koncepce byla aktualizována data inventáře RAO a VJP i texty a termíny dílčích navrhovaných opatření. Rovněž byl aktualizován celý text, aby lépe odpovídal současnému stavu zajištění činností v oblasti ukládání RAO a přípravy hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů.

Související soubory

/jak-na-