183/13 NV o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku; T: 14.1.2014

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu upřesnění a specifikace některých ustanovení, které po provedení transpozice Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ukázaly v praxi jako nejednoznačné.

Provozování umělých bazénů a saun není celoevropsky ujednoceno, v této oblasti je právní úprava ponechána v gesci jednotlivých členských států. Oproti stávající platné vyhlášce zůstává tato oblast bez podstatných změn, i v této části dochází ke zpřesnění některých ustanovení, která se ukázala v praxi jako nejednoznačná.

Současně je potřeba u některých ustanovení odstranit nesoulad se zněním zákona. Nově se navrhuje upravit hygienické požadavky na provoz léčebných bazénů ve zdravotnických zařízení – uvádějí se do souladu se zněním zákona, odstraňují se tedy stavebně-technické požadavky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/