183/10 NV_kterou se mění vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních; T: 25.8.2010

Účelem předložení návrhu změny vyhlášky je:

  • zrušení úpravy přípravného stupně základní školy speciální jako typu školského účelového zařízení od 1. února 2010,
  • zefektivnění vybírání úplaty v domově mládeže, zjednodušení administrativní náročnosti, která je spojená s vracením úplaty v případě, kdy žák nebo student není v domově ubytován z důvodu organizace školního roku ve škole,
  •  umožnění v ojedinělých případech (případech hodných zvláštního zřetele) umístit v domově mládeže i žáky základních škol.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/