183/23 Novela z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších souvisejících předpisů;T:2.11.2023

Návrh zákona má za cíl adaptaci a implementaci evropského práva (zejména nařízení TFR, které upravuje povinnost připojit doprovázející informace k převodům peněžních prostředků a některých kryptoaktiv do AML zákona), odstranění vybraných nedostatků identifikovaných v rámci hodnocení ČR Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy a finálně také odstranění nedostatků AML zákona, které se projevily při jeho aplikaci v praxi. Dále návrh zapracovává výtky EK k transpozici tzv. směrnice DAC 7, aby se předešlo zahájení řízení o porušení unijního práva (infringement).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2.11. 2023.