183/21 Novela vyhl. č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení; T:6.12.2021

V návaznosti na novelu zákona o elektronických komunikacích, dochází k doplnění toho, jaké telekomunikační zařízení se považuje za speciálně vybavené, a to tak, že kromě zařízení s fyzickými doplňky se nově za speciálně vybavené zařízení považuje i takové, které tyto funkce má instalované softwarově. Dále návrh vyhlášky vymezuje okruhy osob se zdravotním postižením v souladu s terminologií používanou v souvislosti s přijetím Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 12.  2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/