182/16 NV o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; T: 11.10.2016

Návrh vyhlášky obsahuje minimální rozsah úprav, zejména popis kupónů emise 2017 včetně jejich vzorů v příloze č. 1 a drobné textové změny. V případě rozšíření rozsahu pozemních komunikací podléhajících časovému zpoplatnění vozidly do 3,5 tuny připadají v úvahu pouze tyto úseky dálnic, které budou zprovozněny v roce 2017:

– D3 Veselí n. L. – Bošilec, 5,1 km bude navazovat na již zpoplatněnou trasu Měšice – Veselí n. L.; předpoklad zprovoznění v září 2017;

– D4 Skalka – Háje (křižovatka se silnicí II/118), 4,8 km; předpoklad zprovoznění v září 2017;

– D11 Osičky – Hradec Králové, Kukleny, 2,5 km bude navazovat na již užívanou trasu Praha – Sedlice (Sedlice – Osičky zatím bez časového poplatku); předpoklad zprovoznění v srpnu 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/