182/14 Návrh na zřízení Rady vlády pro stavebnictví České republiky; T:4.11.2014

Stavebnictví tvoří jeden z hlavních pilířů hospodářského rozvoje. Vytváří díla dlouhodobé užitné hodnoty, přičemž je ve vzájemné interakci se stavem ekonomiky a způsobem života celé společnosti, zejména s jejími postoji k ochraně životního prostředí a s jejím sociálním rozvojem. Podíl stavebnictví k hrubému domácímu produktu činí téměř 10 % a k celkové zaměstnanosti přispívá cca 8,5 %.

Stavebnictví a investiční výstavba tvoří jednolitý kontinuální proces členěný do řady propojených navazujících činností. S ohledem na celospolečenský význam vyžadují ve veřejném zájmu vyšší rozsah angažovanosti ze strany státu. Na výstavbový sektor se tak ze všech oblastí podnikatelské činnosti vztahuje nejvíc právních předpisů a technických norem.Optimální se k tomuto účelu jeví zřízení „Rady vlády pro stavebnictví České republiky“ (Rada), jako společného mezirezortního poradního orgánu vlády.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/