182/10 Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze Strukturálních fondů; T: 17.8.2010

Předložením tohoto materiálu se informuje o tom, jak byla jednotlivá opatření projednána na Monitorovacích výborech a jaký je aktuální stav plnění jednotlivých opatření, plní Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výše uvedené požadavky v souladu s bodem II. 2 a) usnesení vlády č. 295/2010.

Při přípravě materiálu byly jednak využity poznatky a výstupy z činnosti Ministerstva pro místní rozvoj jakožto Národního orgánu pro koordinaci, ale také podklady a informace získané od řídících orgánů operačních programů NSRR, neboť ty jsou garantem za splnění většiny opatření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/