182/09 Novela zákona o oceňování majetku; T: 8.10.2009

Novela vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., má za úkol, stejně tak jako předcházející předpisy, co nejvíce přiblížit ceny zjištěné cenám sjednaným. Hodnoty základních cen, stejně jako hodnoty koeficientů prodejnosti Kp jsou výsledkem statistického šetření za předcházející rok, které jsou neovlivnitelné a jejich konečné hodnoty budou známy po posledním stažení sběru dat z finančních úřadů, které je prováděno každoročně až za měsíc říjen a to přibližně 8.11. Nepředpokládají se však velké odchylky od stávajícího stavu a tedy ani pohyb cen vlivem Kp.

U oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu bylo provedeno pouze několik drobných úprav. Za podstatnější změnu je možno považovat povinnost nově začleňovat stavby umístěné v centru nebo preferovaných částech města ve stabilizované zástavbě do skupiny A nebo B, neboť z analýzy kupních a zjištěných cen MF vyplývá, že toto začlenění lépe odpovídá stavbám, u nichž se předpokládá zvyšování výnosu (tzn. jako v případě nemovitostí se změnami okolí s pozitivním dopadem).

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/