182/21 Novela vyhl. č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích; T:6.12.2021

V návrhu vyhlášky dochází k omezení rozsahu služeb, které lze uložit v rámci univerzální služby (vynětí povinnosti vydávání účastnických seznamů, informační služby o telefonních číslech a služby veřejných telefonních automatů z rozsahu služeb v rámci poskytování univerzální služby) a zároveň k úpravě textace vyhlášky v souladu s novou terminologií zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 12. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/