18/15 NV výše náhrad výdajů za odborné úkony a úkony SÚKL; T: 20.2.2015

Navrhovaná vyhláška provádí zmocnění uvedené v ustanovení § 94 odst. 3 a § 96 odst. 2 nového zákona o zdravotnických prostředcích. Zákon o zdravotnických prostředcích byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 26. září 2014 a Senátem dne 22. října 2014 a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015. Aby právní úprava regulace zdravotnických prostředků byla komplexní, je nutno přijmout příslušné prováděcí právní předpisy, a to tak, aby i tyto prováděcí právní předpisy nabyly účinnosti dnem 1. dubna 2015, přičemž jedním z těchto prováděcích právních předpisů je právě předkládaný návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony a úkony provedené Ústavem podle zákona o zdravotnických prostředcích. Jedině tak bude zachován požadavek na jednotu právního řádu a na to, aby podzákonná právní úprava, se kterou zákon počítá, vhodně dotvářela úpravu zákonnou a aby celá oblast právních vztahů týkajících se regulace zdravotnických prostředků byla právními předpisy upravena komplexně a v potřebném rozsahu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/