181/16 la zákona o sociálních službách; T: 17.10.2016

Systémová novela zákona o sociálních službách upravující zejména druhy sociálních služeb, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, činnosti sociální práce, působnost orgánů veřejné správy, odbornou způsobilost pracovníků působících v sociálních službách a řízení o akreditaci vzdělávacích programů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/