181/15 Novela vyhlášky o školských zařízeních, v nichž se nejvyšší povolené počty dětí neuvádějí; T: 28.9.2015

V roce 2009 byla vydána vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí. Do seznamu výše uvedených školských zařízení byl v rámci vnějšího připomínkového řízení zařazen i školní klub. Z pohledu školského zákona se ale jednalo o poněkud nestandardní řešení, neboť u školní družiny se nejvyšší povolený počet žáků uváděl, přestože poslání obou školských zařízení je téměř identické, pouze slouží pro jiné věkové skupiny. Proto lze oprávněně považovat zařazení školního klubu mezi školská zařízení, u nichž se tzv. kapacity neuvádějí, za nesystémové. Předložená novela vyhlášky si klade za cíl nápravu stávajícího nelogického stavu. S výjimkou školního klubu lze neuvádění „kapacit“ u zbývajících školských zařízení akceptovat.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/