181/13 NV o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři; T: 9.1.2014

V souvislosti se schválením novely zákona o daních z příjmů, je vhodné upravit znění vyhlášky. Změna vyhlášky spočívá v doplnění náležitostí smlouvy, kterou uzavírá škola a zaměstnavatel o bližší specifikaci majetku zaměstnavatele a době jeho využívání žáky školy v rámci praktického vyučování. Změna vyhlášky obsahuje doplnění pododstavců k § 12 vyhlášky, které definují náležitosti smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem. Tyto pododstavce budou ukládat povinnost vymezit hmotný majetek, software, přehled jednotlivých strojů a zařízení zaměstnavatele, které budou žáci využívat při praktickém vyučování, včetně uvedení jejich počtu a doby. Dále novela obsahuje drobné úpravy textu § 3 a § 8 vyhlášky, které konkretizují příslušná ustanovení na základě připomínek ze strany škol.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/