181/10 NZ kterým se mění zákon o kolektivním investování a další zákony; T: 31.8.2010

Hlavní cílem této části novelizace je dílčími zásahy posílit fungování českého trhu kolektivního investování.

Za účelem zajištění včasného zapracování novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být uveřejněn při nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, doznávají změn také ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Novela směrnice o prospektu dosud nebyla publikována v Úředním věstníku EU, s ohledem na zajištění včasné transpozice se však ke změně platné právní úpravy přistupuje již nyní.

 V řadě právních předpisů se rovněž vyskytuje opakující se typ legislativně technických nedostatků. Jde o výskyt termínů, které byly postupně nahrazeny, avšak toto nahrazení se důsledně nepromítlo do všech zákonů, zejména v případech, kdy tyto předpisy nesouvisely bezprostředně s kapitálovým trhem. Konečně tedy návrh zákona provádí terminologickou očistu zákonů s ohledem na ustálené názvosloví práva kapitálového trhu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/