181/23 Návrh změnového zákona v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti;T:1.11.2023

Důvodem předložení návrhu zákona je potřeba provedení doprovodných změn v důsledku přijetí zákona o implementaci předpisů EU v oblasti digitálních financí (zákona o digitálních financích) a nutnost transponovat tzv. změnovou směrnici k nařízení EP a Rady (EU) 2022/2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru. Návrh zákona dále implementuje do českého právního řádu nařízení o evropských zelených dluhopisech.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 11. 2023.