181/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; T:25.11.2021

Návrh novely zákona je plně transpoziční povahy, důvodem pro jeho předložení je změna směrnice, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (směrnice Rady 2020/262/EU ze dne 19. prosince 2019).  Mezi nejvýznamnější změny, které návrh obsahuje, patří úprava ustanovení, která směřují k efektivnějšímu propojení celních režimů s daňovými režimy pro oblast spotřebních daní a zavedení celoevropského elektronického systému pro sledování pohybu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Předložený návrh zákona již prošel ve dnech 16. srpna až 13. září 2021 vnějším připomínkovým řízením. Opětovně předložený materiál reflektuje připomínky uplatněné v původním připomínkovém řízení a je doplněn o závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA).

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/