180/16 Program ESA BIC Prague; T: 3.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě ČR ke schválení „Program ESA BIC Prague“, který bude realizován Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen CzechInvest) za finančního přispění Evropské kosmické agentury (European Space Agency ESA), Hlavního města Prahy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Důležitým partnerem je také Ministerstvo dopravy ČR, jehož prostřednictvím Česká republika spolupracuje a finančně přispívá do ESA.

Související soubory

/jak-na-