180/14 Zajištění financování provozu a rozvoje Základních registrů po dobu trvání udržitelnosti projektů a po tomto období; T:24.10.2014

Cílem předkládaného dokumentu je zajištění finančních prostředků na provoz a rozvoj Základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů v období let 2016 – 2020.

Zajištění finančních prostředků nutných pro hrazení podpory a rozvoje jednotlivých registrů je podmínkou zajištění kontinuity a udržitelnosti výstupů projektů a také striktní podmínkou pro ponechání dotace z evropských fondů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/