180/13 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020; T: 2.1.2014

Tento dokument rozpracovává národní rozvojové priority (dále „NRP“) do úrovně vymezení programů a k nim věcně příslušných řídicích orgánů, zodpovědných za jejich přípravu. Vláda tento materiál projednala a vzala na vědomí usnesením č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.

Aktuální stav Dohody o partnerství lze v současnosti již považovat za ucelený a kompletní dokument. Dohoda o partnerství a vypořádání připomínek EK obdržených v říjnu 2013 byly projednány s EK během jednání neformálního dialogu dne 6. 12. 2013 v Bruselu. EK ocenila přístup ČR k připomínkám EK a přivítala jasný posun v dokumentu od července 2013 i zohlednění nové verze šablony EK. ČR se řadí mezi nejpokročilejší státy v přípravě Dohody o partnerství. Na základě jednání lze také považovat koncept Dohody o partnerství a strukturu analytické a strategické části za oboustranně odsouhlasené a potvrzené. Dialog mezi EK a ČR bude pokračovat ve dnech 28. – 30. 1. 2014, kdy proběhne jednání k jednotlivým programům ESI fondů, které byly zaslány EK dne 4. 12. 2013.

MMR během celého období přípravy programového období kladlo mimořádnou pozornost zajištění principu partnerství. Všem zainteresovaným partnerům byl poskytnut prostor v rámci jednotlivých platforem i během bilaterálních a multilaterálních jednání.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/