180/23 Návrh zákona o digitálních financích;T:1.11.2023

Návrh implementuje nařízení EP a Rady (EU) 2022/2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (nařízení DORA) a nařízení EP a Rady (EU) 2023/1114 o trzích kryptoaktiv a (nařízení MiCA). Nařízení DORA upravuje jednotná pravidla digitální provozní odolnosti finančního sektoru, které musí finanční instituce spadající do působnosti tohoto nařízení dodržovat. Doposud byla úprava digitální provozní odolnosti roztříštěna do jednotlivých sektorových předpisů. Nařízení DORA doprovází směrnice upravující jednotlivé sektorové předpisy, která je transponována ve změnovém zákoně. Nařízení MiCA představuje první komplexní předpis upravující nabízení kryptoaktiv veřejnosti a poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. Poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy nově budou licencovaným subjektem. Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí ČNB jako orgánu dohledu. Některá další ustanovení reagují na nařízení MiCA a jejich cílem je hladká aplikace nařízení v České republice, například zvláštní režim rezervy aktiv vydavatelů tokenů vázaných na aktiva či elektronických peněžních tokenů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 11. 2023.