180/21 Novela vyhl. č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků; T:15.11.2021

Cílem návrhu zjednodušit a urychlit vedení evidence v lékárně, avšak současně musí být zajištěna efektivní kontrola, která bude bránit úniku léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek z legálního obchodního řetězce. Zjednodušení bude zajištěno umožněním vedení elektronické evidence v lékárně i pro léčivé přípravky s obsahem návykové látky z přílohy č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, při zachování podmínky dohledatelnosti záznamu s propojením s informací, kdo a kdy záznam učinil.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 11. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/