180/20 Věcný záměr zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic; T:16.11.2020

Základním cílem je změna právní formy státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR do podoby státního podniku s názvem „Správa dálnic a silnic s.p.“ a tím sjednotít postavení dvou klíčových subjektů – manažerů strategické dopravní infrastruktury – a to správce dálnic a silnic I. třídy a správce železnic. Záměr předpokládá, že zjednodušení řízení sektoru se následně odrazí ve větší efektivitě správy ze strany státu. Rovněž bude mít i pozitivní dopad na soukromé dodavatele, pro něž se stane sektor dopravy logicky strukturovaným a tím přehlednějším a čitelnějším.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 11. 2020.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/