18/22 Novela vyhl. č. 511/2021 Sb., o změně sazeb pro účely poskytování cestovních náhrad;T:24.2.2022

Důvodem změny je mimořádná aktualizace průměrné ceny elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 2. 2022. 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/