179/16 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015; T: 30.9.2016

Zpráva 2015 je rozšířena v rámci tématu Průmysl a energetika o indikátor č. 26 Těžba surovin a v rámci tématu Zemědělství o indikátor č. 23 Spotřeba hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Vzhledem k hydrometeorologické situaci v roce 2015, která zapříčinila výrazné sucho, je v rámci Zprávy 2015 zpracován indikátor č. 1 Hydrometeorologické podmínky (dříve Meteorologické podmínky).

Zpráva 2015 je navíc nově doplněna o stručný přehled zapojení ČR do různých mezinárodních aktivit v oblasti životního prostředí. Zpráva 2015 je také nově rozšířena o závěrečnou tematickou část Strategie a politiky v resortu životního prostředí, která se věnuje jejich krátkému představení a zhodnocení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/