179/14 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020; T 22.10.2014

Přípravou komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání – Touch your future bylo pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Strategii vypracovala skupina pro vzdělávání s hlavním zaměřením na regionální školství.

Na její přípravě se podíleli nejen pracovníci skupiny vzdělávání MŠMT, ale i Národního ústavu pro vzdělávání a externí skupina složená z více než 50 expertů v oblasti digitálního vzdělávání z akademické, soukromé a školské sféry. Práce probíhaly od ledna 2014.
Při vytváření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 bylo postupováno dle Metodiky přípravy veřejných strategií. Byla zapojena i odborná veřejnost formou odborné diskuze.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/